"Loading..."
  • R-OK 'n R-OL Roos
    Inzetten op leerlingenbegeleiding
    Zorg op maat R-(OK) en R-(OL)B
    Talentontwikkeling
  • TOS
    Persoonlijkheid, Interesses, Competenties en Leerstijl

Algemeen Kader


Roos

De R-OK ’n R-OL Roos is een zowel een ontwikkels- en oriëntatietool als een inspiratietool om talentontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Aan de hand van de R-OK ’n R-OL Roos krijgen scholen een holistisch overzicht van de mate waarin men reeds werkt aan de ontwikkeling van talenten bij de leerlingen en de aspecten waarin een bredere of diepgaandere aanpak aangewezen is.

PICL-componenten

We delen het concept ‘talentontwikkeling’ op in vier PICL-componenten: Persoonlijkheid, Interesses, Competenties en Leerstijl. Door de acties op niveau van de school, de klas of de leerling in te voeren en te ordenen binnen de PICL-componenten krijgt men een duidelijk inzicht in de mate waarin men holistisch werkt aan de talentontwikkeling van de leerlingen.

Traject

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen acties en projecten die informeren, laten ontdekken, in kaart brengen, feedback geven en/of gericht adviseren. Aan de hand van dit traject vormt de R-OK ’n R-OL Roos een handig hulpmiddel om op de drie niveaus (de school, de leerkrachten en de leerlingen) leerlingen zo adequaat mogelijk te coachen in hun studiekeuze en OLB.

Tools

Via het luik “interessante tools en nieuwsoverzicht” rijkt de R-OK ’n R-OL Roos ook bruikbaar lesmateriaal, methodieken en schoolbrede projecten aan die scholen en leerkrachten ondersteunen en inspireren in hun zoektocht om het onderwijsproces beter af te stemmen op de lerende, om in te spelen op 21e eeuwse vaardigheden en om leerlingen te ondersteunen in hun leren leren, hun fysiek welzijn, hun socio-emotionele ontwikkeling en hun OLB.

Doel

Het Doel van de R-OK ’n R-OL Roos is een duurzame focusverbreding te creëren van ‘WAT we Leren’ naar ‘HOE we Leren’.
Waar de focus in het onderwijs van weleer voornamelijk op de lesinhouden en de eindtermen lag, focussen wij nu evenzeer op de ontwikkeling van de meest geschikte methode om iedere specifieke lerende te ondersteunen in zijn/haar leerproces.

Brede focus

Aan de hand van deze Roos worden scholen en leerkrachten ook gestimuleerd om onderwijs breder te interpreteren dan louter het behalen van een diploma. Door in te zetten op zowel de persoonlijke ontwikkeling, de interesses, de competenties en de leerstijl van de leerlingen ambiëren wij een brede focus op het belang van leren, fysiek welzijn, socio-emotioneel welzijn en OLB.

Unieke persoonlijkheden
Talenten
Overtuigde scholen
Gemotiveerde leerkrachten

Breder Kader


R-OK ’n R-OL

Door het invullen van de R-OK ’n R-OL Roos op leerlingenniveau krijgen de leerling meer inzicht in zijn/haar Persoonlijkheid, Interesses, Competenties en Leerstijl. Op basis van deze inzichten kan de coachende leerkracht passende ondersteuning bieden.

Ontdekken

Al onze secundaire scholen bieden naast de basisopties ook 5u/week een KEUZEGEDEELTE aan waarin de leerling op basis van zijn/haar TALENTEN kan PROEVEN van verschillende richtingen, zonder al een beslissende keuze te moeten maken.

In kaart brengen

De leerling krijgt inzicht in de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij de persoonlijke TALENTEN.

Feedback geven

De coachende leerkrachten kunnen de leerlingen gericht begeleiden in hun zoektocht naar de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij hun persoonlijke TALENTEN.

Gericht adviseren

We streven samen naar een GERICHTE ORIËNTATIE voor een PASSENDE ONDERWIJSLOOPBAAN.

-->