"Loading..."

Interesses

Wat boeit de leerling?

Hier wordt niet gekeken naar wat de leerling goed kan, maar enkel naar wat de leerling interesseert. Interesses zijn de motiverende kracht achter het leren. Wanneer onderwijs aansluit bij de interesses van de leerlingen zal dit positieve leerervaringen oplevereen voor de leerling.
Hier wordt niet gekeken naar de competenties van de leerlingen maar naar interesses van de leerling. Hoewel interesses vaak een noodzakelijk aspect voor talenten zijn, is er bij interesses niet noodzakelijk sprake van een talent. Pas wanneer aanleg en interesse samenvallen, kunnen we spreken van een talent. Waneeer er effectief actie ondernomen wordt, spreken we van een actief talent. (Luk Dewulf)

Valkuilen

Studiekeuze

Ga de studiekeuze van een leerling niet te eng categoriseren binnen een specifiek beroep.

Interesses

Het in kaart brengen van de interesses mag niet impliceren dat er niet gestretched wordt in het interesseveld van de leerling.

Tools


R-OK ’n R-OL

Door het invullen van de R-OK ’n R-OL Roos op leerlingenniveau krijgen de leerling meer inzicht in zijn/haar Persoonlijkheid, Interesses, Competenties en Leerstijl. Op basis van deze inzichten kan de coachende leerkracht passende ondersteuning bieden.

Ontdekken

Al onze secundaire scholen bieden naast de basisopties ook 5u/week een KEUZEGEDEELTE aan waarin de leerling op basis van zijn/haar TALENTEN kan PROEVEN van verschillende richtingen, zonder al een beslissende keuze te moeten maken.

In kaart brengen

De leerling krijgt inzicht in de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij de persoonlijke TALENTEN.

Feedback geven

De coachende leerkrachten kunnen de leerlingen gericht begeleiden in hun zoektocht naar de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij hun persoonlijke TALENTEN.

Gericht adviseren

We streven samen naar een GERICHTE ORIËNTATIE voor een PASSENDE ONDERWIJSLOOPBAAN.