"Loading..."

Leerstijl

Hoe leert de leerling?

Een leerstijl is de manier waarop iemand leert. Iedereen pakt een leertaak op zijn eigen manier aan. De één begint bijvoorbeeld met denken, de ander met doen.

Wat leert de leerling?

Waar staat de leerling in zijn leerproces? Dit is niet hetzelfde als het niveau van de leerling (wat zich veelal vertaalt in het onderscheid 'zwak-sterk'). De leerstatus is veranderlijk, het is context- en thema-afhankelijk en kan dus ook wijzigen binnen een vak.

Valkuilen

Leerstijl

Inzicht krijgen in de leerstijl van de leerling mag in geen geval aangewend worden om de leerstijl van de leerling trachten te veranderen, stretchen en laten experimenteren met nieuwe leerstijlen kan uiteraard wel.

Leerstatus

Inzicht verwerven in de leerstatus van een leerling impliceert niet dat we de leerling gaan "labelen" al zijnde sterke of zwakke leerling.

Tools


R-OK ’n R-OL

Door het invullen van de R-OK ’n R-OL Roos op leerlingenniveau krijgen de leerling meer inzicht in zijn/haar Persoonlijkheid, Interesses, Competenties en Leerstijl. Op basis van deze inzichten kan de coachende leerkracht passende ondersteuning bieden.

Ontdekken

Al onze secundaire scholen bieden naast de basisopties ook 5u/week een KEUZEGEDEELTE aan waarin de leerling op basis van zijn/haar TALENTEN kan PROEVEN van verschillende richtingen, zonder al een beslissende keuze te moeten maken.

In kaart brengen

De leerling krijgt inzicht in de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij de persoonlijke TALENTEN.

Feedback geven

De coachende leerkrachten kunnen de leerlingen gericht begeleiden in hun zoektocht naar de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij hun persoonlijke TALENTEN.

Gericht adviseren

We streven samen naar een GERICHTE ORIËNTATIE voor een PASSENDE ONDERWIJSLOOPBAAN.