"Loading..."

Persoonlijkheid

Wie is de leerling?

Elke leerling is uniek, met elk een eigen temperament, gedrag, emoties en mentaliteit. Het is de som van deze complexe eigenschappen die elk een uniek individu karakteriseert.
Persoonlijkheid is geen statisch concept, maar is onderhevig aan een constant ontwikkelingsproces.

Valkuilen

Kwaliteiten

Gebruik de kwaliteiten van je leerling niet als stoplap, maar neem ze mee als volwaardige argumenten in je studieadvies.

Percepties

Vermijd dat de leerling vastroest in zijn/haar eigen percepties.

Tools


R-OK ’n R-OL

Door het invullen van de R-OK ’n R-OL Roos op leerlingenniveau krijgen de leerling meer inzicht in zijn/haar Persoonlijkheid, Interesses, Competenties en Leerstijl. Op basis van deze inzichten kan de coachende leerkracht passende ondersteuning bieden.

Ontdekken

Al onze secundaire scholen bieden naast de basisopties ook 5u/week een KEUZEGEDEELTE aan waarin de leerling op basis van zijn/haar TALENTEN kan PROEVEN van verschillende richtingen, zonder al een beslissende keuze te moeten maken.

In kaart brengen

De leerling krijgt inzicht in de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij de persoonlijke TALENTEN.

Feedback geven

De coachende leerkrachten kunnen de leerlingen gericht begeleiden in hun zoektocht naar de onderwijsloopbaan die het best aansluit bij hun persoonlijke TALENTEN.

Gericht adviseren

We streven samen naar een GERICHTE ORIËNTATIE voor een PASSENDE ONDERWIJSLOOPBAAN.